Tijd voor wat anders

Wij zijn accountants voor dynamische
en innovatieve MKB-ondernemers

Welke verklaring geeft de accountant?

De controle verklaringen van een accountant

In de controle verklaring geeft een accountant zijn mening/ oordeel over de getrouwheid van een jaarrekening. De accountant kan tot de volgende conclusies komen:

  1. de goedkeurende verklaring
  2. de verklaring met een beperking
  3. de verklaring van oordeelonthouding
  4. de afkeurende verklaring

Goedkeurende verklaring

In de goedkeurende verklaring verklaart de accountant dat de verantwoording voldoet aan de wettelijke vereisten en dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en de resultaten van de vennootschap. Ook stelt de accountant vast dat de jaarrekening in overeenstemming is met de grondslagen die gelden voor de financiele verslaggeving en dat wordt voldaan aan de relevante wettelijke vereisten.

Verklaring met beperking

Een accountant geeft een verklaring met beperking als hij bedenkingen of onzekerheden heeft over zijn verantwoording. Dit kan komen door:

Oordeelonthouding

Een dergelijke verklaring wordt afgegeven als de interne organisatie binnen de onderneming niet aan minimumeisen voldoet. Een getrouwbeeld is dan namelijk niet vast te stellen.

Afkeurende verklaring

Als de jaarrekening niet voldoet aan de wettelijke vereisten dan wordt een afkeurende verklaring afgegeven.

Kleine ondernemingen

Kleine ondernemingen hebben geen controleplicht. In dergelijke jaarrekenigen wordt meestal een samenstelverklaring opgenomen en geen accountantsverklaring.

Terug

05-07-2021

© 2024 Jongbloed Accountants