Tijd voor wat anders

Wij zijn accountants voor dynamische
en innovatieve MKB-ondernemers

MVO bij Jongbloed Accountants

Het team van Jongbloed Accountants doet graag iets terug voor de mooiste regio waarin we wonen en werken. Wij zijn ons alle dagen bewust van onze rol in de maatschappij en onze verantwoording voor een mooie omgeving. Ondernemen betekent voor ons ook dat wij onze maatschappelijke verantwoording nemen en dat staat voor ons gehele team erg hoog op de persoonlijke agenda. De collega's van Jongbloed Accountants worden gestimuleerd om in hun directe omgeving hun steentje bij te dragen, dit kan in geld maar ook in het gratis verstrekken van kennis en kunde.

Jongbloed Fondation

De Jongbloed Foundation wil bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen (en hun ouders) die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren. Wij geven - met name kinderen - graag een extra steuntje in de rug. Om dat te kunnen bereiken hebben we de zaken goed geregeld.

Zo is de Jongbloed Foundation een officiële stichting die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat. Daarbij heeft de stichting een onafhankelijk, zelfstandig en professioneel bestuur, deze staat geheel los van Jongbloed Accountants. Ook al doet de naam wellicht anders vermoeden, de Jongbloed Foundation staat formeel en organisatorisch geheel los van Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en Jongbloed Accountants B.V. De Jongbloed Foundation heeft een zeer pragmatische en praktische inslag. De geformuleerde doelstelling ("het bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen...") staat altijd bij ons altijd bovenaan. We streven altijd naar maximale resultaten tegen minimale kosten. Bij alle initiatieven en projecten van de Jongbloed Foundation gelden deze uitgangspunten. Wilt u meer informatie over de Jongbloed Foundation zien, kijk dan hier:

© 2024 Jongbloed Accountants