Tijd voor wat anders

Wij zijn accountants voor dynamische
en innovatieve MKB-ondernemers

Eenmanszaak VOF of BV

Geruisloze inbreng in B.V.

Als u per 1 januari van dit jaar een eenmanszaak of een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap, wilt inbrengen in een besloten vennootschap (B.V.) of naamloze vennootschap (N.V), dan kan dat nog steeds met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar, u moet dan wel voor 1 oktober van het lopende jaar een intentieverklaring tekenen en registreren. De inbreng heeft dan terugwerkende kracht tot 1 januari.

Advies Jongbloed Accountants over BV of niet

Jongbloed Accountants helpt u graag bij een berekening, de afstemming met de Belastingdienst, de notaris en de advisering. Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Risico's beperken door inbreng in de BV

Sinds enkele jaren zijn de tarieven voor BV's gedaald, een inbreng in de BV is hierdoor nog eerder aantrekkelijk. In 2021 is het tarief in de BV zelfs gedaald tot 15%. Tevens kunt u risico's beperken. De corona crisis heeft laten zien dat er soms onverwacht risico's voorbij kunnen komen die ondernemers niet kunnen overzien.

Wanneer interessant?

De inbreng van de onderneming in een B.V. kan interessant zijn indien:

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, daarnaast zijn er ook nog legio andere (niet fiscale) overwegingen om uw onderneming in te brengen in een B.V.

Wat moet u doen?

U dient vóór 1 oktober van enig jaar een intentieovereenkomst op te stellen en te ondertekenen en deze middels het geleideformulier dat de Belastindienst beschikbaar stelt te registreren.

De termijnen voor een geruisloze inbreng in de BV

De planning is bij een geruisloze inbreng van belang. Met welke data moet je rekening houden bij een geruisloze inbreng?

  1. voor 1 oktober intentieverklaring opstellen (bij geruisloze inbreng), dit voor de terugwerkende kracht tot 1 januari (in dat jaar). Voorbeeld: voor 1 oktober 2021 intentieverklaring tekenen en dan inbrengen per 1 januari 2021.
  2. voor 1 april jaar erop moet de inbreng zijn geregeld, cijfers mogen niet ouder zijn dan 6 maanden, dus cijfers vorige boekjaar snel opstellen. Voorbeeld: inbrengen per 1 januari 2021, oprichten voor 1 april 2022, cijfers 2021 moeten dan gereed zijn, maar gelukkig is dit ons vak.

Wat heeft de notaris nodig voor een geruisloze inbreng

De notaris heeft een inbrengbalans en een inbrengbeschrijving nodig voor de geruisloze inbreng in de BV. Bij een NV moet ook een accountantsverklaring worden verstrekt. Vervolgens moet je ook relaties gaan informeren, denk hierbij aan de verhuurder, klanten, bank, leveranciers, loonadministratie, omzetten arbeidsovereenkomsten, etc. Heeft u hierover vragen e-mail ons gerust voor een stappenplan.

En dan?

Heeft u de intentieovereenkomst opgesteld, ondertekend en aangetekend (!!!) verzonden naar de Belastingdienst, dan hebt u de mogelijkheid uw onderneming geruisloos in de B.V. in te brengen. U bent echter tot niets verplicht, mocht aan het eind van het jaar blijken dat bijvoorbeeld de resultaten tegenvallen, dan kunt u ervoor te kiezen geen vervolg te geven aan de inbreng. U zult dan ook niet tegen sancties aanlopen.

Wanneer moet ik de B.V. dan oprichten?

Indien u de getekende intentieovereenkomst tijdig hebt geregistreerd, dient u binnen 15 maanden na 1 januari van het jaar waarin u de onderneming in de B.V. wenst in te brengen de B.V.'s ook daadwerkelijk op te richten.

Voorbeeld inbreng in de BV

Een B.V. iets voor u?

Wilt u weten wat de fiscale voordelen zijn of overweegt u de onderneming voort te zetten in de vorm van een B.V., neem dan gerust contact met ons op.

Fiscale scan van VOF of eenmanszaak?

Veel ondernemers  vragen ons om eens mee te denken over fiscale mogelijkheden binnen de onderneming en de privé situatie. Wij hebben hiervoor een fiscale scan ontwikkeld. Wij toetsen uw bedrijf en uw prive situatie hierbij op meer dan 100 adviesonderdelen.  Hierbij bekijken wij of u gebruik maakt van alle fiscale regels en uw bedrijf klaar is voor een mogelijke bedrijfsopvolging. Ook kijken wij naar:

Terug

01-07-2021

© 2024 Jongbloed Accountants