Tijd voor wat anders

Wij zijn accountants voor dynamische
en innovatieve MKB-ondernemers

Checklist oprichting BV

BV oprichten en dan?

Bij de oprichting van een BV zijn een aantal onderdelen van belang. Op het moment dat je de notaris vraagt de BV op te richten is onderstaande handig om door te nemen met de klant en daarna met de notaris.

 1. Naam van de BV 
 2. Meerdere handelsnamen 
 3. Oprichtingsdatum 
 4. Speelt er een voorperiode 
 5. Ondernemingstructuur helder (meerdere BV's etc)
 6. Doelomschrijving van de BV (uitgebreid)
 7. Hoogte van het maatschappelijk en het geplaatste kapitaal 
 8. Soort aandelen wenselijk 
 9. Nominale waarde van de aandelen 
 10. Gegevens van de aandeelhouders bekend (kopie paspoort) 
 11. Wie is bestuurder (kopie paspoort) 
 12. Regeling opnemen bij ontstentenis van de directie / bestuur 
 13. Einddatum van eerste boekjaar 
 14. Bijzondere stemrecht / soort aandeel 
 15. Bevoegdheden van de AvA 
 16. Blokkeringsregeling standaard of iets bijzonders 
 17. Sprake van inbreng in natura of geld?  (inbrengbeschrijving nodig) 

Na oprichting 

 1. Aandeelhoudersovereenkomst wenselijk / nodig 
 2. BTW nummer nodig 
 3. Loonheffing ? 
 4. Gebruikelijk loon vaststellen 
 5. Notulen eerste AvA waarin je begin zaken gaat vastleggen 
 6. Arbeidsovereenkomst DGA 
 7. Leningsovereenkomst / rekening courant overeenkomst 
 8. Holdingstructuur
Terug

02-07-2021

© 2024 Jongbloed Accountants