Tijd voor wat anders

Wij zijn accountants voor dynamische
en innovatieve MKB-ondernemers

Commerciele of fiscale jaarrekening

Wat is het verschilt tussen een commerciele en fiscale jaarrekening?

In de commerciele jaarrekening legt u (of uw accountant) verantwoordeing af aan de belangrijkste belanghebbenden bij de vennootschap, meestal de eigenaren. De fiscale jaarrekening heeft een ander doel, dit is feitelijk de winstaangifte voor de Vennootschapsbelasting. Meestal zijn beide jaarrekeningen aan elkaar gelijk, maar dit hoeft niet.

Waarderingsgrondslagen in jaarrekening

In de commerciele jaarrekening worden er bedrijfseconomische inzichten gegeven. Hierbij geldt de waarde in het economische verkeer als uitgangspunt. De commerciele jaarrekening gaat vaak uit van de actuele waarde van een activum.

Bij de fiscale jaarrekening wordt gekeken naar het goed koopmansgebruik. Soms kan er fiscaal sneller op een activum worden afgeschreven dan commercieel. Bij de fiscale jaarrekening is niet de actuele waarde relevant maar meer de oorspronkelijke kostprijs.

Uitzonderingen inzake jaarrekeningen

Voor ‘kleine rechtspersonen’ biedt het Burgerlijk Wetboek (art. 2:396 lid 6 BW) de mogelijkheid om fiscale waarderingsgrondslagen te gebruiken. Voor deze ondernemingen is het dan niet nodig om een commerciële jaarrekening op te stellen.

Terug

05-07-2021

© 2024 Jongbloed Accountants